Transparent(2).png
Manuka Honning UMF10 - MGO263
 • Manuka Honning UMF10 - MGO263

  • Manukahonning er helende for huden og er antibakteriell
  • Kan brukes på sår og hammproblemer
  • Kan brukes i maten
  • Mange gekkoer elsker honning og den øker matlysten
  • Kan brukes av både mennesker og dyr
  • Anbefalt av dyrleger

   

  Manukahonning har vært i bruk blant maoriene på New Zealand i hundrevis av år og er velkjent for sine mange verdifulle egenskaper. Med et høyt naturlig innhold av antibakterielle stoffer, kan denne honningen være spesielt god ved mage- og tarmproblemer, styrkende for immunforsvaret og helende for huden.

   

  Flere vitenskapelige undersøkelser viser med at Manukahonning har antibakterielle og terapeutiske egenskaper utover det normale. Manuka Health Manukahonning blir økologisk framstilt i villmarken på New Zealand. Honningen kommer fra bier som besøker Manukabusken (Leptospermum scoparium), som kun blomstrer 6 uker i året.

   

  Manuka honning har vært brukt av urbefolkningen i New Zealand innvortes og utvortes i mange hundre år og det er først nå det er begynt å forskes på de virkelige medisinske egenskapene ved denne honningen.

   

  UMF-graderingen av Manukahonning (styrken)

  Forskjellen mellom vanlig honning og manukahonning er at manukahonningen har et mye høyere innhold av de antibakterielle egenskapene som honning er kjent for å ha. Se etter "UMF"(Unique Manuka Factor)-merket manukahonning da kan du være trygg på at manukahonningen er aktiv.

   

  UMF-graderingen indikerer styrken på den antibakterielle effekten i honningen. UMF er forkortelse for Unique Manuka Factor. En gradering på 10 eller mer er ansett som passende styrke for medisinsk terapeutisk bruk.

   

  UMF indikerer aktivitetsnivået i Manukahonningen. Nivåene går fra 5+ til 30+.
  15+ og lavere brukes der hvor den generelle helsen er god.


  De sterkere Manukahonningene 16+, 20+ og 25+ brukes der hvor det er mer hardnakkede medisinske problemer.

   

  UMF-merkingen er din garanti for at honningen har blitt testet og verifisert for sin antibakterielle aktivitet av University of Waikato på New Zealand.

   

  Manukahonning er litt dyr, men den er edel, sjelden og den virker. Man betaler for kvaliteten når det gjelder denne honningen!

   

  Som annen honning oppbevares manukahonningen mørkt, tørt og i romtemperatur og skal ikke gis til barn under 1 år.

   

   kr 499,00Pris